Sverigedemokraterna i Svenljunga | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svenljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Placeholder

 

Christer Schönander

Ordförande SD Svenljunga

Skicka e-post till oss
Tel: 0708-485594 (Ej efter 21:00)

 • Kent Ekeroth föreläser!

  Av Sverigedemokraterna i Svenljunga den 4 oktober, 2013
  0
  0

  Hej alla medlemmar i Sverigedemokraterna!

  kent

  Kent Ekeroth kommer att hålla sin föreläsning i Mark, närmare bestämt i kunskapens hus (Varbergsvägen 6, Skenen) kl. 12:30 lördagen den 12 oktober. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna, men glöm inte era medlemskort. Kaffe samt fralla kostar 20kr, de första 50st som dyker upp kommer att bli bjudna, så först till kvarn…

  För att försäkra er om en plats så skicka ett mail eller ring Patric Silfverklinga: tel:076-3155934 Mellan klockan 18:30 till 21:00 alla dagar. mail adressen: patric.silfverklinga@sverigedemokraterna.se

  karta

  GPS ko0rdinater

  WGS 84 (lat, lon):
  N 57° 29.844′, E 12° 39.879′
   
  WGS 84 decimal (lat, lon):
  57.49739, 12.66466
  RT90:
  6379030, 1311734
  SWEREF99 TM:
  6375161, 360047

  Det finns gott om parkeringsplatser.

   

  Bli medlem idag genom att klicka HÄR.

   

  EVA 20130411

       VI ÄR HELA SVERIGES PARTI!

 • Varför utesluta?

  Av Sverigedemokraterna i Svenljunga den 21 september, 2013
  0

  I veckan framkom att ett antal personer uteslöts när partistyrelsen hade möte i måndags. På olika håll har personer gett sig själva företräde att tolka vad som legat till grund för dessa beslut och hur det påverkar partiets sammanhållning, arbete och förtroende. SD-Kuriren fångade medlemsutskottets ordförande, Johnny Skalin, för att fråga om processen kring uteslutningsärenden.

  Varför utesluts så många?

  – Partistyrelsens viktigaste uppgift är att föra partiet närmare ett förverkligande av det övergripande målet om ett samhälle präglat av Sverigedemokratiska värderingar. En del i detta arbete är att utesluta vissa personer som uppenbart inte delar partiets grundläggande värderingar och personer som i övrigt, genom sitt uppförande och agerande skadar partiets anseende i allmänhetens ögon eller som på olika sätt försvårar och saboterar partiets verksamhet.

  – Det bästa vore så klart att helt slippa uteslutningar, men jag håller inte med om att partistyrelsen utesluter många. Sett till medlemsantalet är det snarare tvärtom. Varje ärende utreds noga, dialog söks med den aktuella medlemmen och alla sidor ges tillfälle att yttra sig. Argument som uppenbart bottnar i personliga konflikter läggs åt sidan. Har ett personärende väckts med anledning av partiskadlig verksamhet eller tveksamt beteende ges i första hand varningar och en andra chans. Att det ändå kan verka som om många utesluts beror till viss del på att partistyrelsen numera sammanträder med längre intervall mellan varje möte, vilket samlar ärenden till färre beslutstillfällen. Dessutom har ett flertal ärenden sedan den uttalade nolltoleransen utretts under lång tid för att säkerställa väl avvägda beslut.

  Vad blir man utesluten för? Agerande i sociala medier?

   Det primära fokuset ligger klart och tydligt på ideologiska avvikare, alltså medlemmar som inte delar partiets grundläggande principer genom att t ex ha en uppenbart skev människosyn. Men även den som uppenbart och ingående motarbetar partiets strävan att föra en väl avvägd och ansvarsfull invandringspolitik kommer att granskas. Utöver det utreder vi medlemmar som visar ett påtagligt bristande omdöme och/eller som uppenbart bedriver en partiskadlig verksamhet. Det kan handla om att bryta mot stadgar, sprida intern information till media eller bete sig på ett sådant sätt att förtroendet för partiet kraftigt försvagas. Överlag bör företrädare givetvis följa de etiska riktlinjerna och kommunikationsplanen samt tänka på vad de säger och skriver, inte minst i sociala medier. Men man bör inte oroa sig för att bli utesluten efter att vid ett enskilt tillfälle ha sagt eller gjort något ogenomtänkt av mindre allvarlig art. Det är tillåtet att begå misstag. Det är däremot inte acceptabelt att stå fast vid värderingar och beteenden som inte stämmer överens med partiets ideal.

  Ska nya personer hamna i riskzonen varje gång en ny politik eller nya principprogram antas på landsdagarna?

  – Nej, det finns absolut ingen som helst grund för en sådan oro. Ingen utesluts för att ha gått emot enskilda formuleringar eller sakpolitiska ställningstaganden, utan det handlar som sagt om personer som inte ställer sig bakom partiets värdegrund. Det kan vara värt att fundera över om den version av uteslutningarna som ges i media eller andra kanaler alla gånger gett en korrekt bild av vad som verkligen ligger till grund för besluten. All information i ärendena syns inte utåt.

  Exempel på den partiskadliga verksamheten är en lokal ordförande som under längre tid spelat in samtal och möten samt kontinuerligt skickat partiintern information till utomstående, inklusive media. En annan har rakt av brutit mot partiets stadgar genom att samtidigt företräda andra partier. Ytterligare en annan har gjort egna tolkningar av partiets stadgar och gett sig rätten att utesluta medlemmar lokalt. Bland dessa ärenden har också figurerat ekonomiska oegentligheter, oförmåga att samarbeta med nyckelpersoner för att fullfölja sitt uppdrag samt oförståelse inför problematiken med detta, olika former av lagbrott och försök till hot eller utpressning mot partiet för att få pengar eller driva egna politiska linjer inte bara som enskild person utan dessutom på lokala partihemsidor. Dessa senare fenomen har inte alltid varit av sådan grad att de ensamma utgjort grund för uteslutning men i kombination med varandra har de resulterat i att de aktuella företrädarnas agerande inte kunnat klassas som annat än partiskadligt, inte minst då inga spår av bättring kunnat identifierats efter samtal och varningar.

  Läs hela artikeln genom att klicka här  >>HÄR<<

  Källor:
  SD Kuriren

 • SD motsätter sig höjd brytpunkt för statlig skatt

  Av Sverigedemokraterna i Svenljunga den 21 september, 2013
  0

  Sverigedemokraterna välkomnar ett femte jobbskatteavdrag som i första hand riktar sig till låg och medelinkomsttagare. Samtidigt är partiet starkt kritiskt till att regeringen vill lägga tre miljarder på en riktad skattesänkning till höginkomsttagare. Partiets ekonomiskpolitiske talesperson Sven-Olof Sällström kommenterar:

  – Att genomföra en ofinansierad riktad skattesänkning till höginkomsttagare utan jobbskapande effekt är inte ansvarsfullt. Vi förordar istället satsningar på lärlingsjobb, sänkta sociala avgifter för mindre företag och sänkta skatter för pensionärer.

  – Vi föreslog redan för några veckor sedan ett utskottsinitiativ i finansutskottet för att stoppa höjningen av brytpunkt för statlig skatt. Vårt förslag röstades då ned av de sju andra partierna. Är de rödgröna beredda att släppa prestigen står vi givetvis fast vid utgångspunkten att försöka stoppa detta förslag – oavsett vem som lägger fram förslaget.

  – Vi har alltid varit tydliga med att Sverigedemokraterna står bakom det finanspolitiska ramverket och överskottsmålet. Vår bedömning är att regeringen inte kommer att uppnå överskottsmålet med denna budget varför vi i partiets budgetmotion kommer att föreslå ett högre finansiellt sparande jämfört med regeringen, mer i linje med Konjunkturinstitutets bedömning.

  – Vi noterar även att regeringen fortsätter med en expansiv poltik på invandringsområdet. Samtidigt som utanförskapet växer har regeringen på två år lyckats med konststycket att närmare fördubbla anslagen till integrationsområdet – från omkring 6 miljarder till 12 miljarder under 2014. 12 miljarder är ungefär samma summa som UNHCR idag saknar för att kunna tillgodose de syriska flyktingarnas behov.

   

  EVA 20130411

 • Här kan ni träffa SD Svenljunga i Sommar och Höst

  0
  0

  Vi kommer att befinna oss på Texasdagarna 25-26:e <Augusti

  2, 9 , 16 och 17 september kommer vi finnas ut på torget.

  16 september kommer vi även vara på Gölingstorpmarknad tillsammans med SD Tranemo

  Har du funderingar om Sverigedemokraternas Politik, vill bli medlem eller bara få en pratstund om utvecklingen i Sverige så tveka inte att komma fram till oss.

  Väl Mött !

   

 • En ny Svensk tradition?

  0
  0

  Politiker från bland annat Centerpartiet och Socialdemokraterna anser att Ramadan som är en högtid inom Islam idag räknas som en Svensk tradition.

  På frågan om Ramadan var en Svensk tradition eller ej svarade Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson (C)

  ”– Eftersom en stor grupp svenskar under många år har firat ramadan är det som jag ser det en svensk tradition, säger han.”

  Veronica Palm (S)

  ”– Självklart. En högtid som firas av av svenskar i Sverige måste väl betraktas som en svensk tradition”.

  Ca 6 % av Sveriges befolkning bekänner sig till Islam och av dem så kommer ca 90% att fira ramadan. Det kan ej anses vara en så stor grupp så det ska ses som en Svensk tradition.

  Argumentet att det fanns 15 Muslimer i Sverige 1930 och att ramadan bör ha firats i Sverige av dessa individer redan då faller platt när man ser till att Judendomen och Judar har funnits i Sverige sedan 1500-talet.

  År 1780 bildades den första judiska församlingen. År 1870 fick alla judar fullständiga medborgerliga rättigheter genom en grundlagsändring.

  Detta innebär att det i alla fall i över 100 år eller ett par 100 år har firats judiska högtider i Sverige.

  Såsom Rosh Hashana, Jom kippur, sukkot, Simchat Torah, Chanukka samt Purim.

  Chanukka känner de flesta svenskar till.
  Varför har inte dessa högtider som firats i Sverige längre än vad Islam befunnit sig här erkänts som Svensk tradition?
  Jenny Berglund som är lektor i religionsvetenskap kommenterar Riksdagsmannen Richard Jomshof’s kritik mot att Ramadan skulle vara en Svensk Tradition med

  ”-ramadan har firats längre i Sverige än Sverigedemokraterna funnits”.

  Det må så vara. Men faktum kvarstår. Chanukka mfl. judiska högtider har firats längre i Sverige än vad Islam befunnit sig i landet.

  Så kära Politiker. När får vi höra att judiska högtider är Svensk tradition?

  Bitte Assarmo slår huvudet på spiken i denna artikel när hon skriver:

  ”Därför är det intressant att det nu tycks vara så viktigt att den muslimska fastemånaden plötsligt ska betraktas som en svensk tradition, särskilt i tider då allt tal om svenska traditioner, eller för den delen svensk kultur, mest renderar fnysningar. Svenska traditioner finns helt enkelt inte, får vi ständigt höra, och vem ska förresten avgöra vad som är svenskt?

  Små grodorna är det minsann inte, för den har man säkert inte sjungit mer än ett par hundra år eller så. Och folkdräkten är det inte heller för den har bara funnits sen 1800-talet. Och förresten är tacos den vanligaste fredagsmaten och den är minsann inte svensk överhuvudtaget. Men ramadan är en svensk tradition, för i Sverige har muslimer firat ramadan ända sedan 1930-talet, får vi veta av religionshistorikern Jenny Berglund”

   

  Det är inte ok att media och politiker förnekar den Svenska kulturen eller traditionen samt försöker påtvinga en för folket relativt främmande religiös högtid genom att kalla den för Svensk tradition.

  Vad säger Sverigedemokraterna om Kultur och företeelser som kommer utifrån? Ifrån Principprogrammet:

  ”Utländska företeelser kan mycket väl bli en del av den svenska kulturen om det sker naturligt, frivilligt, organiskt och successivt . Kulturimpulser som utan att anpassas till svenska förhållanden inympas i det svenska samhället av makthavare eller grupper som inte själva ser sig som svenska betraktar vi dock inte som en del av den svenska kulturen utan snarare som en form av kulturimperialism. Berikande kulturmöten sker bäst utan tvång eller propåer från överheten.”

   

  källa:

  Sverigedemokraterna PrincipProgram

  Nyheter24

  Liv&Rätt