Sverigedemokraterna i Svenljunga | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Svenljunga

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

 

Christer Schönander

Ordförande SD Svenljunga

Skicka e-post till oss
Tel: 0708-485594 (Ej efter 21:00)

 • Landsdagarna 2013

  Av Sverigedemokraterna i Svenljunga den 17 november, 2013
  0
  0

  ldlogo

  Sjuhärads Ombud 2013 är:

  spetz
  Christer Spetz Borås (ordinarie)

  pierre
  Pierre Pettersson Borås (ordinarie)

  silfervkliunga
  Patric Silfverklinga Borås (ordinarie)

  nattamatte
  Mattias Krantz och Natalia E. Henriksson Mark (ordinarie)

  sunding
  Niclas Sunding Ulricehamn (ersättare)

  Mer information om landsdagarna och hur man kan följa oss som är på plats, kommer.

  Till media,för att närvara vid landsdagarna klicka >>HÄR<<

 • Nyheter från SD-TV

  Av Sverigedemokraterna i Svenljunga den 7 oktober, 2013
  0

  SD presenterade budget: ”Politik för jämställdhet,
  nya jobb och stärkt välfärd”

  SD presenterade budget: ”Politik för jämställdhet, nya jobb och…
  2 oktober, 2013

  SD presenterade budget: ”Politik för jämställdhet, nya jobb och stärkt välfärd”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SD presenterade invandringskostnader
  För tredje året i rad höll Sverigedemokraterna idag en…
  30 september, 2013

  SD presenterade invandringskostnader

   

  Omröstningar i Riksdagen och den vrångbild
  som sprids

  Idag, på SVT Debatt, skriver Björn Söder om hur…
   26 september, 2013

  Omröstningar i Riksdagen och den vrångbild som sprids

   

  En politik för såväl välfärd som jobb
  Idag skriver Sven-Olof Sällström en replik till Jonas Sjöstedt(V),…
  25 september, 2013

  [SD-TV] Åkessons Almedalstal 2013
  Åkessons Almedalstal 2013 Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson talar i…
  2 juli, 2013
  [SD-TV] Åkessons pressträff inför Almedalen 2013
  Åkessons pressträff inför Almedalen 2013 Jimmie Åkesson håller presskonferens…
  1 juli, 2013
  Björn Söder (SD) säger ifrån i riksdagen Den 1:a juli…28 juni, 2013

  Hela_sveriges_parti

   

  Gör som över 10 000 andra bli medlem idag genom att >>KLICKA HÄR<<

   

  NU HAR DU SOM MEDLEM CHANSEN ATT LYSSNA PÅ KENT EKEROTH! 

  FÖR MER INFORMATIO KLICKA >>HÄR<<  

   

  EVA 20130411

 • Kent Ekeroth föreläser!

  Av Sverigedemokraterna i Svenljunga den 4 oktober, 2013
  0
  0

  Hej alla medlemmar i Sverigedemokraterna!

  kent

  Kent Ekeroth kommer att hålla sin föreläsning i Mark, närmare bestämt i kunskapens hus (Varbergsvägen 6, Skenen) kl. 12:30 lördagen den 12 oktober. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna, men glöm inte era medlemskort. Kaffe samt fralla kostar 20kr, de första 50st som dyker upp kommer att bli bjudna, så först till kvarn…

  För att försäkra er om en plats så skicka ett mail eller ring Patric Silfverklinga: tel:076-3155934 Mellan klockan 18:30 till 21:00 alla dagar. mail adressen: patric.silfverklinga@sverigedemokraterna.se

  karta

  GPS ko0rdinater

  WGS 84 (lat, lon):
  N 57° 29.844′, E 12° 39.879′
   
  WGS 84 decimal (lat, lon):
  57.49739, 12.66466
  RT90:
  6379030, 1311734
  SWEREF99 TM:
  6375161, 360047

  Det finns gott om parkeringsplatser.

   

  Bli medlem idag genom att klicka HÄR.

   

  EVA 20130411

       VI ÄR HELA SVERIGES PARTI!

 • Varför utesluta?

  Av Sverigedemokraterna i Svenljunga den 21 september, 2013
  0

  I veckan framkom att ett antal personer uteslöts när partistyrelsen hade möte i måndags. På olika håll har personer gett sig själva företräde att tolka vad som legat till grund för dessa beslut och hur det påverkar partiets sammanhållning, arbete och förtroende. SD-Kuriren fångade medlemsutskottets ordförande, Johnny Skalin, för att fråga om processen kring uteslutningsärenden.

  Varför utesluts så många?

  – Partistyrelsens viktigaste uppgift är att föra partiet närmare ett förverkligande av det övergripande målet om ett samhälle präglat av Sverigedemokratiska värderingar. En del i detta arbete är att utesluta vissa personer som uppenbart inte delar partiets grundläggande värderingar och personer som i övrigt, genom sitt uppförande och agerande skadar partiets anseende i allmänhetens ögon eller som på olika sätt försvårar och saboterar partiets verksamhet.

  – Det bästa vore så klart att helt slippa uteslutningar, men jag håller inte med om att partistyrelsen utesluter många. Sett till medlemsantalet är det snarare tvärtom. Varje ärende utreds noga, dialog söks med den aktuella medlemmen och alla sidor ges tillfälle att yttra sig. Argument som uppenbart bottnar i personliga konflikter läggs åt sidan. Har ett personärende väckts med anledning av partiskadlig verksamhet eller tveksamt beteende ges i första hand varningar och en andra chans. Att det ändå kan verka som om många utesluts beror till viss del på att partistyrelsen numera sammanträder med längre intervall mellan varje möte, vilket samlar ärenden till färre beslutstillfällen. Dessutom har ett flertal ärenden sedan den uttalade nolltoleransen utretts under lång tid för att säkerställa väl avvägda beslut.

  Vad blir man utesluten för? Agerande i sociala medier?

   Det primära fokuset ligger klart och tydligt på ideologiska avvikare, alltså medlemmar som inte delar partiets grundläggande principer genom att t ex ha en uppenbart skev människosyn. Men även den som uppenbart och ingående motarbetar partiets strävan att föra en väl avvägd och ansvarsfull invandringspolitik kommer att granskas. Utöver det utreder vi medlemmar som visar ett påtagligt bristande omdöme och/eller som uppenbart bedriver en partiskadlig verksamhet. Det kan handla om att bryta mot stadgar, sprida intern information till media eller bete sig på ett sådant sätt att förtroendet för partiet kraftigt försvagas. Överlag bör företrädare givetvis följa de etiska riktlinjerna och kommunikationsplanen samt tänka på vad de säger och skriver, inte minst i sociala medier. Men man bör inte oroa sig för att bli utesluten efter att vid ett enskilt tillfälle ha sagt eller gjort något ogenomtänkt av mindre allvarlig art. Det är tillåtet att begå misstag. Det är däremot inte acceptabelt att stå fast vid värderingar och beteenden som inte stämmer överens med partiets ideal.

  Ska nya personer hamna i riskzonen varje gång en ny politik eller nya principprogram antas på landsdagarna?

  – Nej, det finns absolut ingen som helst grund för en sådan oro. Ingen utesluts för att ha gått emot enskilda formuleringar eller sakpolitiska ställningstaganden, utan det handlar som sagt om personer som inte ställer sig bakom partiets värdegrund. Det kan vara värt att fundera över om den version av uteslutningarna som ges i media eller andra kanaler alla gånger gett en korrekt bild av vad som verkligen ligger till grund för besluten. All information i ärendena syns inte utåt.

  Exempel på den partiskadliga verksamheten är en lokal ordförande som under längre tid spelat in samtal och möten samt kontinuerligt skickat partiintern information till utomstående, inklusive media. En annan har rakt av brutit mot partiets stadgar genom att samtidigt företräda andra partier. Ytterligare en annan har gjort egna tolkningar av partiets stadgar och gett sig rätten att utesluta medlemmar lokalt. Bland dessa ärenden har också figurerat ekonomiska oegentligheter, oförmåga att samarbeta med nyckelpersoner för att fullfölja sitt uppdrag samt oförståelse inför problematiken med detta, olika former av lagbrott och försök till hot eller utpressning mot partiet för att få pengar eller driva egna politiska linjer inte bara som enskild person utan dessutom på lokala partihemsidor. Dessa senare fenomen har inte alltid varit av sådan grad att de ensamma utgjort grund för uteslutning men i kombination med varandra har de resulterat i att de aktuella företrädarnas agerande inte kunnat klassas som annat än partiskadligt, inte minst då inga spår av bättring kunnat identifierats efter samtal och varningar.

  Läs hela artikeln genom att klicka här  >>HÄR<<

  Källor:
  SD Kuriren

 • SD motsätter sig höjd brytpunkt för statlig skatt

  Av Sverigedemokraterna i Svenljunga den 21 september, 2013
  0

  Sverigedemokraterna välkomnar ett femte jobbskatteavdrag som i första hand riktar sig till låg och medelinkomsttagare. Samtidigt är partiet starkt kritiskt till att regeringen vill lägga tre miljarder på en riktad skattesänkning till höginkomsttagare. Partiets ekonomiskpolitiske talesperson Sven-Olof Sällström kommenterar:

  – Att genomföra en ofinansierad riktad skattesänkning till höginkomsttagare utan jobbskapande effekt är inte ansvarsfullt. Vi förordar istället satsningar på lärlingsjobb, sänkta sociala avgifter för mindre företag och sänkta skatter för pensionärer.

  – Vi föreslog redan för några veckor sedan ett utskottsinitiativ i finansutskottet för att stoppa höjningen av brytpunkt för statlig skatt. Vårt förslag röstades då ned av de sju andra partierna. Är de rödgröna beredda att släppa prestigen står vi givetvis fast vid utgångspunkten att försöka stoppa detta förslag – oavsett vem som lägger fram förslaget.

  – Vi har alltid varit tydliga med att Sverigedemokraterna står bakom det finanspolitiska ramverket och överskottsmålet. Vår bedömning är att regeringen inte kommer att uppnå överskottsmålet med denna budget varför vi i partiets budgetmotion kommer att föreslå ett högre finansiellt sparande jämfört med regeringen, mer i linje med Konjunkturinstitutets bedömning.

  – Vi noterar även att regeringen fortsätter med en expansiv poltik på invandringsområdet. Samtidigt som utanförskapet växer har regeringen på två år lyckats med konststycket att närmare fördubbla anslagen till integrationsområdet – från omkring 6 miljarder till 12 miljarder under 2014. 12 miljarder är ungefär samma summa som UNHCR idag saknar för att kunna tillgodose de syriska flyktingarnas behov.

   

  EVA 20130411